slideshow 1

Cantos, Coplas e Romances de Cego

Resultados para: Lugo
Título
A Cachorra e a Bragada (Álvaro e Pepe de Forgas, Forgas)
A capadura das mulleres (Álvaro e Pepe de Forgas, Forgas)
A gaita de Cristobo (Álvaro e Pepe de Forgas, Forgas)
A máquina de mallar (Lola Lage Morandeira, Anxeriz)
A venda da Gaita (, O Incio)
A venda da Gaita (Sr. Florencio, Os Vilares)
A violación da Filomena (Álvaro e Pepe de Forgas, Forgas)
Ai Maruxiña, por Dios, dame un bico (Sr. Florencio, Os Vilares)
Ai por eso cantan augas mouras (José Rivas Criado, Baamonde)
Alá cando era bon mozo (Sr. Amable, Torés)
Alá cando era bon mozo (Sr. Florencio, Os Vilares)
Alalá do arador (Sr. Florencio, Os Vilares)
As mozas de Aldixe (Sr. Eladio, Aldixe)
Boas noites, Maruxiña (, Loseiro)
Cantar da comparsa dos Rexumeiros (Lola e Carmen Lage, Anxeriz)
Cantar de Amelia (, Proendos)
Cantar de Amelia (Lola Lage Morandeira, Anxeriz)
Cantar de Cego da guerra de España (Lola Lage Morandeira, Anxeriz)
Cantar de cego da señora e do militar (, Veiga de Forcas)
Cantar de Rosina (, Lúa)
Cantar de Villacastelo (, Soldón (A Seara))
Cantar do embarcado e a muller infiel (, O Cebreiro)
Cantar do instrumento dos mouros (Lola e Carmen Lage, Anxeriz)
Cantar sobre os dirixentes republicanos (Lola e Carmen Lage, Anxeriz)
Cantares das merendas e romarías (Casa dos Rego, Romeán)
Carmiña Carmela (Sr. Florencio, Os Vilares)
Carmiña do meu agrado (Sr. Florencio, Os Vilares)
Copla de Antroido de Anxeriz (Lola e Carmen Lage, Anxeriz)
Copla de Indalecio Díaz (Don Clementino, Páramo)
Copla de la lechera (, Ferramolín)